Femtosecond laser-assisted inverted mushroom keratoplasty.

Y.Y.Y. Cheng, N.G. Tahzib, G. van Rij, H. van Cleynenbreugel, E. Pels, F. Hendrikse, R.M.M.A. Nuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)679-685
TijdschriftCornea
Volume27
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit