Fenjiashu: Economic development in the Chinese countryside based on household division inventories, ca. 1750–1910

Meimei Wang, Bas van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fenjiashu: Economic development in the Chinese countryside based on household division inventories, ca. 1750–1910'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Arts & Humanities