Fermentative Microbes ofKhadi, a Traditional Alcoholic Beverage of Botswana

Koketso Motlhanka, Kebaneilwe Lebani, Teun Boekhout, Nerve Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFermentation
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit