Ferrante Gonzaga: het individu en het systeem [Review of: Gianvittorio Signorotto ed. (2009), Ferrante Gonzaga. Il Mediterraneo, L'Impero (1507-1557). Atti del Convegno di studi, Guastalla, 5-6 ottobre 2007]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)203-206
Aantal pagina's3
TijdschriftVirtus. Journal of Nobility Studies
Volume18
Nummer van het tijdschrift2011
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit