Ferruginol suppresses survival signaling pathways in androgen-independent human prostate cancer cells.

M. Bispo de Jesus, W.F. Zambuzzi, R.R. Ruela de Sousa, C. Areche, A.C. Santos de Souza, H. Aoyama, G. Schmeda-Hirschmann, J.A. Rodriguez, A.R. Monteiro de Souza Brito, M.P. Peppelenbosch, J. den Hertog, E. de Paula, C.V. Ferreira

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ferruginol suppresses survival signaling pathways in androgen-independent human prostate cancer cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds