Fertility differentials among religious minorities: cross-national and regional evidence from India and Bangladesh

B. Sahu, L.J.G. van Wissen, I. Hutter, A. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fertility differentials among religious minorities: cross-national and regional evidence from India and Bangladesh'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences