Feruloyl Esterases for Biorefineries: Subfamily Classified Specificity for Natural Substrates

Emilie N. Underlin, Matthias Frommhagen, Adiphol Dilokpimol, Gijs van Erven, Ronald P. de Vries, Mirjam A. Kabel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in bioengineering and biotechnology
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 apr 2020

Citeer dit