FFI vid skiljevagen. En historisk tolkning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)4-15
Aantal pagina's12
TijdschriftArbetarhistoria
Nummer van het tijdschrift109-110
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit