FIDLR, Taalvariatie in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)2
TijdschriftE-data & Research
Volume2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit