Field-breeding birds on organic and conventional arable farms in the Netherlands

S. Kragten, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In this study territory densities of field-breeding farmland birds were compared on pairwise-selected organic and conventional arable farms for two years. Differences in territory densities between the two farm types were explained examining the effects of three factors on territory densities: (1) non-crop habitats, (2) crop types and (3) within-crop factors. In both years, densities of most species did not differ between organic and conventional farms. Only skylark and lapwing were more abundant on organic farms, but only skylarks showed a consistent pattern over both years. Differences in crop types grown between the two systems were the only explaining factor for differences in densities of skylark. For lapwing, the difference was only partly due to differences in crop type, but differences in within-crop factors (probably as a result of crop management) were likely to have had an effect as well. There were no significant differences in abundance of non-crop habitats between the two farming systems, so this could not explain differences in territory densities. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-274
Aantal pagina's5
TijdschriftAgriculture, Ecosystems and Environment
Volume126
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Field-breeding birds on organic and conventional arable farms in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit