Field infestation of Phaseolus vulgaris by Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae), parasitoid abundance, and consequences for storage pest control

I. Schmale, F.L. Wäckers, C. Cardona, S. Dorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Field infestation of Phaseolus vulgaris by Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae), parasitoid abundance, and consequences for storage pest control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences