Field-scale tracking of active methane-oxidizing communities in a landfill-cover soil reveals spatial and seasonal variability

R. Henneberger, E. Chiri, P.L.E. Bodelier, P. Frenzel, C. Luke, M.H. Schroth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Field-scale tracking of active methane-oxidizing communities in a landfill-cover soil reveals spatial and seasonal variability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences