Field studies on the developmental cycle of Bucculatrix maritima (Stt.), a a, leaf miner of the halophyte Aster tripolium

M.G.M. Jansen, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-61
  TijdschriftJournal of Applied Entomology
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit