Field studies on the variability of populations of Aster tripolium L. in relation to salt marsh zonation

A.H.L. Huiskes, J. Van Soelen, M.M. Markusse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-169
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit