Fifty Years Later. Antislavery, Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

1207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productiePittsburgh
UitgeverijUniversity of Pittsburgh Press
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit