Fifty years of demographic change

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3.0
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2022

Citeer dit