Fifty years of writing the history of the Second World War

D. van Galen Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-54
TijdschriftBulletin of the International Committee for the History of the Second World War
Volume29
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit