Fighting internal phosphorus loading: An evaluation of the large scale application of gradual Fe-addition to a shallow peat lake

Anne Immers, E.S. Bakker, Ellen Van Donk, G. Ter Heerdt, J.J.M. Geurts, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Zoekresultaten