Filipin is a reliable in situ marker of ergosterol in the plasma membrane of germinating conidia (spores) of Penicillium discolor and stains intensively at the site of germ tube formation

M.R. van Leeuwen, W. Smant, W. De Boer, J. Dijksterhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  14 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Filipin is a reliable in situ marker of ergosterol in the plasma membrane of germinating conidia (spores) of Penicillium discolor and stains intensively at the site of germ tube formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences