Film studies in Indonesia: An experiment of a new generation

I. Paramaditha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-375
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit