Filter feeding models in bream (Abramis-Brama) (Abstract)

W. Hoogenboezem

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7
  TijdschriftAnnales de la Société Royale Zoologique de Belgique
  Volume119
  Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit