Finding Occurrences of Melodic Segments in Folk Songs Employing Symbolic Similarity Measures

B. Janssen, Peter van Kranenburg, Anja Volk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of New Music Research
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 apr. 2017

Citeer dit