Fine-tuning and autoregulation of the intestinal determinant and tumor suppressor homeobox gene CDX2 by alternative splicing

Camille Balbinot, Marie Vanier, Olivier Armant, Asmaa Nair, Julien Penichon, Christine Soret, Elisabeth Martin, Thoueiba Saandi, Jean-Marie Reimund, Jacqueline Deschamps, Felix Beck, Claire Domon-Dell, Isabelle Gross, Isabelle Duluc, Jean-Noël Freund

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fine-tuning and autoregulation of the intestinal determinant and tumor suppressor homeobox gene CDX2 by alternative splicing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences