Fine-Tuning of Pten Localization and Phosphatase Activity Is Essential for Zebrafish Angiogenesis

Miriam Stumpf, Sasja Blokzijl-Franke, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fine-Tuning of Pten Localization and Phosphatase Activity Is Essential for Zebrafish Angiogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences