Fine-tuning of seasonal timing of breeding is regulated downstream in the underlying neuro-endocrine system in a small songbird

Irene Verhagen (Co-auteur), Veronika N. Laine, A. Christa Mateman, Agata Pijl, Ruben de Wit, Bart van Lith, Willem Kamphuis, Heidi M. Viitaniemi, Tony D. Williams, Samuel P. Caro, Simone L. Meddle, Phillip Gienapp, Kees van Oers, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fine-tuning of seasonal timing of breeding is regulated downstream in the underlying neuro-endocrine system in a small songbird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology