Fine-tuning the brain: MicroRNAs

E. Vreugdenhil, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fine-tuning the brain: MicroRNAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences