Finished Genome Sequence of Collimonas arenae Cal35

Je-Jia Wu, Victor de Jager, Wen-ling Deng, Johan Leveau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Samenvatting

We announce the finished genome sequence of soil forest isolate Collimonas arenae Cal35, which comprises a 5.6-Mbp chromosome and 41-kb plasmid. The Cal35 genome is the second one published for the bacterial genus Collimonas and represents the first opportunity for high-resolution comparison of genome content and synteny among collimonads.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere01408-14
TijdschriftGenome Announcements
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finished Genome Sequence of Collimonas arenae Cal35'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit