First attempt to apply whole-lake food-web manipulation on a large scale in the Netherlands

E. Van Donk, M.P. Grimm, R.D. Gulati, P.G.M. Heuts, W.A. De Kloet, L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  584 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)291-301
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200/201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit