First case of fungal keratitis due to Aspergillus minisclerotigenes in Iran

Mahmoud Karimizadeh Esfahani, Alireza Eslampoor, Somayeh Dolatabadi, Mohammad J Najafzadeh, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'First case of fungal keratitis due to Aspergillus minisclerotigenes in Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences