First fungemia case due to environmental yeast Wickerhamomyces myanmarensis: detection by multiplex qPCR and antifungal susceptibility

Amir Arastehfar, Mina Bakhtiari, Farnaz Daneshnia, Wenjie Fang, Sara Khanjari Sadati, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Marizeth Groenewald, Hamid Sharifi-Mehr, Wanqing Liao, Weihua Pan, Kamiar Zomorodian, Ferry Hagen, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)267-274
TijdschriftFuture Microbiology
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2019

Citeer dit