First Human Case of Pulmonary Fungal Ball Due to a Perenniporia Species (a Basidiomycete)

A. Chowdhary, K. Agarwal, S. Kathuria, P.K. Singh, P. Roy, S.N. Gaur, A.M. Rodrigues, G.S. de Hoog, J.F. Meis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'First Human Case of Pulmonary Fungal Ball Due to a Perenniporia Species (a Basidiomycete)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences