First observation of a beaver Castor fiber in Belgium since 1848.

M.P. Huijser, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-44
TijdschriftLutra
Volume34
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit