First record of a rust disease on Eucalyptus

P.W. Crous, N. Knipscheer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)22-23
  TijdschriftForestry News
  Volume90
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit