First report of a leaf spot disease of bells-of-Ireland (Moluccella laevis) in California caused by Cercospora apii

S.T. Koike, S.A. Tjosvold, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPlant Disease
  Volume87
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit