First report of a root and crown rot disease of myrtle in California caused by Cylindrocladium pauciramosum

S.T. Koike, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPlant Disease
  Volume85
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit