First Report of Black Rot Caused by Boeremia exigua var. pseudolilacis on Artichoke in California

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)524
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPlant Disease
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb. 2016

  Citeer dit