First Report of Calonectria hongkongensis Causing Fruit Rot of Rambutan (Nephelium lappaceum)

L.M. Serrato-Diaz, E.I. Latoni-Brailowsky, L.I. Rivera-Vargas, R. Goenaga, P.W. Crous, R.D. French-Monar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1117-1117
  TijdschriftPlant Disease
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit