First report of Calonectria ilicicola causing a new disease on Laurus (Laurus nobilis) in Europe.

G. Polizzi, A. Vitale, D. Aiello, V. Guarnaccia, P.W. Crous, L. Lombard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-44
  TijdschriftJournal of Phytopathology
  Volume160
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit