First Report of Cercospora beticola as a Pathogen of German Statice (Goniolimon tataricum) in Bulgaria

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)553-553
  TijdschriftPlant Disease
  Volume93
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit