First report of Cladosporium musae on banana in South Africa

A.K.J. Surridge, F.C. Wehner, P.W. Crous, A. Viljoen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)499-503
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit