First report of hypovirulence in Brazilian isolates of Cryphonectria cubensis.

L.M. van Zyl, M.J. Wingfield, B.D. Wingfield, P.W. Crous, G.H.J. Kemp, A.C. Alfenas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit