First Report of Lasiodiplodia crassispora as a pathogen of grapevine trunks in South Africa

J.M. van Niekerk, W. Bester, F. Halleen, P.W. Crous, P.H. Fourie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1063
  TijdschriftPlant Disease
  Volume94
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit