First Report of Lasmenia sp. causing Rachis Necrosis, Flower Abortion, Fruit Rot and Leaf Spots on Rambutan in Puerto Rico

L.M. Serrato-Diaz, L.I. Rivera-Vargas, R. Goenaga, G.J.M. Verkley, M.D. French-Monar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPlant Disease
  Volume95
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit