First report of Phoma terrestris causing pink root rot of Chinese onion in Vietnam.

T.M. Luong, L.M.T. Huynh, U. Tran, V.T. Dau, L.W. Burgess, H.T. Phan, M.M. Aveskamp, A.D. Vo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-149
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAustralasian Plant Disease Notes
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit