First report of Phyllosticta citricarpa and description of two new species, P. paracapitalensis and P. paracitricarpa, from citrus in Europe

V. Guarnaccia, J.Z. Groenewald, H. Li, C. Glienke, E. Carstens, V. Hattingh, P.H. Fourie, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'First report of Phyllosticta citricarpa and description of two new species, P. paracapitalensis and P. paracitricarpa, from citrus in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences