First Report of Pilidiella granati Causing Dieback and Fruit Rot of Pomegranate (Punica granatum) in Iran

M. Mirabolfathy, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)461-461
  TijdschriftPlant Disease
  Volume96
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit