First report of Pseudocercospora jahnii in the Philippines

Jr. Acabal B.D., J.Z. Groenewald, P.W. Crous, C.J.R. Cumagun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Young and mature leaves with necrotic spots of Tabebuia pallida were collected in field experimental plots in Mandaue City, Cebu, and Laguna in the Philippines. The
  leaf spots were colonised by a cercosporoid fungus identified as Pseudocercospora jahnii, which is a first report of this pathogen from the Philippines.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)148
  Aantal pagina's1
  TijdschriftAustralasian Plant Disease Notes
  Volume9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 21 okt. 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'First report of Pseudocercospora jahnii in the Philippines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit