First report of Pseudocercospora jahnii in the Philippines

Jr. Acabal B.D., J.Z. Groenewald, P.W. Crous, C.J.R. Cumagun

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'First report of Pseudocercospora jahnii in the Philippines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology