First report of Sclerotium rolfsii in the Lao PDR

P. Songvilay, J.Z. Groenewald, P. Vongphachanh, S. Sayapattha, K. Chittarath, P.W. Crous, L.W. Burgess

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-15
  TijdschriftAustralasian Plant Disease Notes
  Volume8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit