First Report of Sirosporium diffusum Causing Brown Leaf Spot on Carya illinoinensis in Brazil

T. Poletto, M. F. B. Muniz, E. Blume, R. Mezzomo, U. Braun, S. I. R. Videira, R. Harakava, I. Poletto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381
Aantal pagina's1
TijdschriftPlant Disease
Volume101
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum14 nov. 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2017

Citeer dit